تصاویری از مراحل کار ساخت سوله

مطالب مرتبط: ساخت سایر سازه ها ساخت جرثقیل دروازه ای ساخت جرثقیل (سقفی و صنعتی) ساخت جرثقیل دهانه 30 متر